Fehac en de tweetakt.

De maatschappelijke discussie over de tweetakt in Nederland is een bijna gelopen strijd die wij als tweetakt oldtimer liefhebber maar niet kunnen winnen. Ondanks onze tot in perfectie afgestelde Zündapps, Kreidlers, Sparta’s en andere merken bromfietsen die minder roken en minder uitstoot veroorzaken dan de gemiddelde tweetakt scooter, wordt het rijden met een tweetakt machine door overheids instanties steeds moeilijker gemaakt.
Er wordt door de media voorbij gegaan aan het feit dat de bromfiets oldtimer slechts enkele keren per jaar wordt gebruikt voor liefhebbers ritten met gelijkgestemde Zündapp, Kreidlers en andere tweetakt oldtimer liefhebbers. Het aantal gereden kilometers blijft daarbij beperkt en dus ook de hoogte van de uitstoot. Anders dan de opkomende economieën die miljoenen tonnen aan uitstoot hebben. Elke dag weer.

Organisaties als de Fehac hebben in de discussie over de tweetakt enkele overwinningen behaald, zoals o.a. de ontheffing voor oldtimers om toch in de milieuzone’s te mogen rijden, al dan niet na betaling van een belachelijk hoog legesbedrag. De lobby werking van de Fehac bij de Haagse bewindvoerders is onmiskenbaar nuttig voor ons oldtimer liefhebber.
Als wij niets doen en geen protest aantekenen, verdwijnt de tweetakt van het toneel.

De Fehac wordt door verschillende overheidsinstanties serieus genomen en is ook bij diverse media een eerste aanspreekpunt. Voor een lidmaatschap van € 2,50 per bromfietslid per jaar vormt de Fehac een bromfiets belangen behartiger van formaat.


 

Op de komende ALV van 28 januari 2018 van de Zündapp Veteranen Club komt een lidmaatschap van de Fehac aan de orde. Er zal dan door de aanwezige leden worden gediscussieerd over de voor- en nadelen van een eventueel lidmaatschap van de Zündapp Veteranen Club bij de Fehac.

Het jaarlijkse lidmaatschap van de ZVC van € 22,50 zou dan worden verhoogd met het Fehac lidmaatschap van € 2,50 per lid. Voor een totaalbedrag van € 25,00 per jaar krijgt de Zündapp liefhebber, naast zijn Zundapp Veteranen Club lidmaatschap, een veel grotere stem binnen de tweetakt discussie in Nederland tussen de Fehac en de Wetgever.
Ook andere betrokken organisaties zoals de milieu lobby, overheid, collega oldtimerclubs en de vakbladen zoals “Bromfiets” beseffen dat de Zundapp Veteranen Club zich actief opstelt voor behoud van de tweetakt oldtimer hobby.

Een federatie van alle historische voertuigclubs in Nederland is hard nodig, met daarin specifiek voor ons de stem van de Zündapp Veteranen Club en zijn leden.

Ik ben web beheerder en secretaris van de Zündapp Veteranen Club, vandaar mijn bovenstaand pleidooi over het Fehac lidmaatschap.