Het CBS en de bromfiets in Nederland.

Rob
22/12/2015

CBS Persbericht, woensdag 22 juli 2015

CBS: Nederlandse jongere is uitgebromd

Het aantal bromfietsen onder jongeren neemt de laatste jaren af. Begin 2015 hadden jongeren onder de 20 jaar samen bijna 40 duizend bromfietsen. Dat is 63 procent minder dan in 2010. Omdat bij 50-plussers het aantal bromfietsen wel is toegenomen, steeg het totale aantal bromfietsen in Nederland naar 1,1 miljoen, meldt CBS.
Minder jongeren met bromfiets door nieuwe rijbewijsregels
In 2010 had de Nederlandse jeugd nog ruim 100 duizend bromfietsen in bezit. Daaronder vallen brommers, snorfietsen en scooters. Door de invoering van het praktijkexamen voor bromfietsen in 2010 werd het minder eenvoudig om een bromfietsrijbewijs te halen. Voor 2010 was een theorie-examen voldoende. Daarnaast is het mogelijk om op jongere leeftijd een autorijbewijs te halen waardoor jongeren mogelijk afzien van de bromfiets. In november 2011 ging de pilot ‘2toDrive’ van start, waarbij jongeren kunnen beginnen met autorijles wanneer ze 16,5 jaar zijn. Na het behalen van het rijbewijs mogen de jongeren vanaf 17 jaar tot hun 18e onder begeleiding rijden.
Bromfietsbezit-onder-jongeren-2008-2015-15-07-07

Bromfietsbezit 50-plussers nog altijd in de lift.

In tegenstelling tot de jongeren bezitten 50-plussers juist vaker een bromfiets dan de 50-plussers vijf jaar geleden. Het bromfietsbezit onder deze groep is sinds 2010 met 32 procent gestegen naar 465 duizend bromfietsen op 1 januari 2015. Deze stijging is slechts gedeeltelijk toe te schrijven aan de bevolkingsgroei. Ruim 40 procent van de 1,1 miljoen bromfietsen is eigendom van een persoon van 50 jaar of ouder.
Aantal-bromfietsen-per-leeftijdscategorie-2010-2015-15-07-14

Central Classics 2015 Houten

Rob
19/12/2015

Vanmorgen met clubleden van bromfietsclub Nostalgie naar Central Classics 2015 Houten geweest.  Het was zeer druk, je kon na een uurtje over de koppen lopen. Er was van alles wat, ook motoren. Persoonlijk vind ik Rosmalen iets meer sfeer hebben met die bovengalerijen.
Heb er niets gevonden; was op zoek naar een Sachs uitlaatbocht namelijk.

 

Klimaatakkoord in Parijs

Rob
13/12/2015

Vanavond, zaterdag 12 december 2015, is in Parijs een klimaatakkoord gesloten. In het kort de betekenis voor de motor (onze Zündapp motor bijvoorbeeld) die op fossiele brandstof loopt:

zundapp-iconDe klimaat overeenkomst is gebaseerd op vrijwillige klimaatplannen van ieder individueel deelnemend land.

zundapp-iconIn het akkoord staan dan ook geen bindende afspraken over het terugdringen van broeikasgassen, maar wel dat alle landen elke vijf jaar samenkomen om te controleren of hun klimaatplannen moeten worden aangescherpt om de temperatuurdoelstellingen te halen.

zundapp-icon
Vaag is de tekst over wat dit impliceert, namelijk een snelle afbouw van het gebruik fossiele brandstoffen en een overgang naar 100 procent duurzame energie voor 2050.

zundapp-iconEen probleem van het klimaatakkoord is dat het gebaseerd is op de vrijwillige klimaatplannen die landen hebben ingediend. Die leiden nu opgeteld tot een temperatuurstijging van zeker 2,7 graden C. Deze klimaatplannen elke vijf jaar zullen worden geëvalueerd om de 2 graden C doelstelling toch te halen.

zundapp-iconWat nu niet wordt afgesproken kan dan later alsnog gebeuren. Het is bovendien, zeiden vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in Parijs vandaag, een duidelijk signaal aan bedrijven en beleggers dat het tijdperk van fossiele brandstoffen afloopt en de toekomst is aan hernieuwbare energie.

Het tijdperk van de fossiele brandstof loopt ten einde; onze Zündapps worden uiteindelijk stilgezet door deze regels, niet omdat ze defect gaan.

Zundapp schroot

ZA Sluitingsrit

Rob
06/12/2015

Op 22 november 2015 reed de Achterhoekse Zundappclub de Sluitingsrit van het toerseizoen. In de aanloop van het weekend was het de hele week al matig tot regenachtig weer. Maar uitgerekend zondag de 22e was het prachtig weer.

De Snert werd gegeten in restaurant Bijsterbosch in Welsum, dit is traditie aan het worden. De foto’s:

VOC Snertrit 2015

Rob
06/12/2015

Op 24 oktober 2015 hebben we de Snertrit van de Vroomshoopse Oldtimer Club gereden. Meer dan 110 deelnemers, dus je kunt wel zeggen dat de rit goed bezocht werd. De route en begeleiding waren prima verzorgd door de VOC. En de snert was uitstekend.