Bromfietsen wel in Amsterdam

Rob
16/11/2016

Brommers en snorfietsen die ouder zijn dan 30 jaar blijven toch welkom in Amsterdam. Althans, ze mogen vanaf 2018 alleen in het weekend in Amsterdam rijden.
Vanaf 2018 gaat de milieuzone in waarmee vervuilende voertuigen uit de stad worden geweerd. De PvdA, SP, VVD en CDA dienden gezamenlijk een voorstel in om een ontheffing te verlenen voor oldtimer brom- en snorfietsers.

amsterdam

Verantwoordelijk wethouder Abdeluheb Choho (Duurzaamheid) raadde de motie af, omdat hij problemen voorziet voor de handhaving, maar een meerderheid van de raad stemde er toch mee in.
En zo kunnen oude Zündapps en Kreidlers op zaterdag en zondag toch nog door de stad rijden.


Zundapp529.nl: Dit zou ook een oplossing zijn voor alle klassieke bromfiets liefhebbers in Nederland. Immers, de meeste recreatieve ritjes met de oudere, maar meestal goed onderhouden bromfietsen worden in het weekend verreden.

Triboron tweetakt mengconcentraat

Rob
15/11/2016

Dit artikel is eerder verschenen bij de Zundapp Veteranen Club. Hier staat het artikel.

In de historische evolutie tussen tweetakt en viertakt systemen lijkt de tweetakt op termijn het onderspit te moeten delven, voornamelijk omdat het milieu aspect onoplosbaar lijkt. De verbranding is bij een traditionele tweetakt minder optimaal dan bij een viertakt en dan is er ook nog de tweetaktolie die het genadeschot geeft.
De verbranding van die tweetaktolie zorgt voor allerlei vervuilende resten en die worden in deze milieubewuste tijden niet meer getolereerd. triboron

Moderne hoogwaardige tweetakt oliën zorgen mits het toepassen van de juiste mengverhouding (1:50 of zelfs 1:60) al voor een betere verbranding, waardoor rookuitstoot zo goed als tot het verleden behoort. En nu komt een Zweedse firma met een volledig nieuw tweetakt smeermiddel (Triboron) dat praktisch volledig verbrandt, waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen flink gereduceerd wordt.
Het nieuwe Triboron tweetakt smeermiddel bevat geen olie maar wel ‘borium’, een semi metaalachtig element, harder dan staal, enorm duurzaam en met extreem hoge smerende eigenschappen. Het bindt zich met metalen oppervlakken waardoor een soort coating met zeer laag wrijvingscoëfficiënt ontstaat.
Het benzine – Triboronmengsel verbrandt volledig waarbij enkel de ‘nanoboron coating’ op metalen oppervlakken achterblijft. De afwezigheid van olie zorgt voor een effectiever verbrandingsproces met een hoger vermogen tot gevolg. In sommige gevallen kan de hoofdsproeier een maat groter genomen worden wat ook resulteert in een vermogenstoename.

triboron_2-takt

Als eerste testobject kozen we voor een Zündapp KS125WC, omdat die iets veeleisender is voor wat betreft het toegepaste smeermiddel en de mengverhouding. De motor, die als dagelijks vervoermiddel dienst doet, lijkt geen problemen te hebben met dit totaal nieuw Triboron voedingssupplement. Tientallen kilometers volgas op de snelweg en zelfs een lang stuk voluit in vierde versnelling tegen de storm op gaf geen problemen. Na het leeg rijden van de jerrycan was het tijd voor een iets extremere test. In Zweden zou de Triboron vooral gebruikt worden in race sneeuwscooters waarbij de mengverhouding soms verlaagd wordt tot 0,7% of ruwweg een mengverhouding van 1 op 140! Een vastloper met alle mogelijke gevolgen en onkosten van dien is niet leuk dus zo ver wilden we niet gaan, maar een mengverhouding van 1 op 110 wilden wel eens proberen.
Aan de 20 liter benzine werd dit maal slechts 182 cc Triboron toegevoegd. Dit volgens fabrieksopgave 10% te schrale mengsel liet zich eveneens probleemloos en zonder schade verteren. Intussen rijden we weer 1/100 en heeft het mengsel ook zonder problemen gefunctioneerd in een 6,25 PK KS50 motorfietsje.
Ook bij winterse temperaturen zijn er geen problemen. Sommige tweetakt oliën durven al eens stollingsverschijnselen vertonen als de benzine verdampt in de carburateur, waardoor één en ander niet meer zo lekker loopt. In extreme gevallen kan zelfs de gasschuif komen vast te zitten.
Niks van dit alles dus bij gebruik van het Triboron 2-takt koncentrat.

In principe kan tweetakt dus een flinke stap voorwaarts doen in zijn concurrentiestrijd met viertakt, want de dagen van blauwe rookwalmen en stank zijn voorbij. Door de zo goed als volledige verbranding van Triboron is er ook geen vervuiling meer van zuiger, cilinderkop en uitlaatsysteem. Bovendien is het product biologisch afbreekbaar en mengt het zich probleemloos met de benzine-ethanol mengsels die tegenwoordig aan de pomp verkocht worden.

Reactie Zundapp529.nl: De politieke tegenstanders van de tweetakt bromfiets in de Tweede Kamer zijn niet op de hoogte van deze ontwikkeling. Ik heb dit artikel van de ZVC daarom op deze site weergegeven met de juiste SEO, zodat Triboron informatie eerder bij de zoekresultaten wordt weergegeven.
borium

Verkooppunten:

Afschaffen tweetakt bromfiets.

Rob
15/11/2016

zundapp tweetakt

Schriftelijke antwoorden begrotingsbehandeling Infrastructuur en Milieu door Minister Schultz van Haegen (IenM) en staatssecretaris Dijksma (IenM) in een Kamerstuk van 2 november 2016:

 

Vraag aan de Minister door mw. Dik-Faber van de Christen Unie:

Vraag:
Is de staatssecretaris bereid in Europees verband te werken aan het afschaffen van de tweetakt brommer?

Antwoord:
Ik heb me in het verleden reeds ingespannen voor het afschaffen van tweetaktbrommers in Europees verband. Dit werpt binnenkort zijn vruchten af.
Verordening (EG) nr. 168/2013 stelt vanaf 2017 strengere emissie-eisen aan brom- en snorfietsen met een nieuwe typekeuring en vanaf 2018 aan alle nieuwe brom- en snorfietsen.
Naar huidig inzicht betekent dit het definitieve einde van de verkoop van tweetakt voertuigen, aangezien het erg duur is voor fabrikanten om deze aan de nieuwe emissie-eisen te laten voldoen.
Ik heb uw kamer hierover overigens op 11 juli 2016 per brief geïnformeerd.

Op weg met Zundapp529 terug naar Nederland. Koffie in Kevelaer. Plezier.

N.B. Zundapp529.nl: De Minister heeft het hier over de Nieuwe tweetakt bromfietsen, niet de Klassieke bromfietsen. Over de Klassieke bromfietsen, die sporadisch en niet voor dagelijks gebruik worden bereden, heeft de Minister geen uitspraak gedaan.

Bromfiets, milieu en politiek.

Rob
14/11/2016

Reactie op de voornemens van de politieke partijen, Groen Links/D66/ChristenUnie om bromfietsen in Nederland uit te bannen ten behoeve van de zgn. Green Deals in verband met de Europese unie/EU.

grachten_boten_rook
Maatregelen nodig tegen de stank van commerciële vaart, niet tegen de klassieke bromfiets..

Ik* zal proberen aan de hand van feiten aan te tonen dat deze plannen heel erg slecht uitpakken voor een hele grote groep bromfiets bezitters waarvan het grootste gedeelte puur recreatief op een zogenaamde klassieke/historische brommer rijden, deze brommers worden doorgaans niet voor woon/werk verkeer gebruikt, maar voor oldtimerritjes en recreatief gebruik en de gereden kilometers zijn hierdoor beperkt en zodanig dat natuur en milieu nauwelijks meetbaar belast worden; hier is reeds veel onderzoek naar gedaan i.v.m. de milieu zones in de randstad.

Hoe groot is eigenlijk de groep mensen die recreatief op een klassieke brommer rijdt in Nederland?

 • Er zijn ongeveer 150,000 gepassioneerde bezitters van een klassieke brommer.

Is 150,000 veel? Ja, dat is erg veel! Te veel om deze groep politiek gezien te negeren!
Om te illustreren hoeveel 150,000 is, ziet U hier enkele voorbeeld aantallen in perspectief vergelijk:

 1. Groenlinks heeft 23,000 leden
 2. D66 23,000 leden
 3. Pvda 52,000 leden
 4. Christen unie 28,000 leden
 5. Parkinson patiënten in NL 16,000
 6. Verstandelijke beperking 140,000

Zoals je ziet zijn er meer klassieke bromfiets bezitters dan leden van bovengenoemde politieke partijen, dit aantal kan toch niet botweg worden genegeerd en onder de voet gelopen worden door slecht gefundeerde politieke plannen van enkele politieke partijen, die appelleren aan de ambities van de E.U. Die de specifieke feiten en de maatschappelijke onrust welke dit teweeg brengt in Nederland niet onderkennen, en niet te vergeten de honderden/duizenden mensen die in deze branche hun dagelijkse brood er mee verdienen.

Een aantal redenen waarom deze maatregelen niet eens nodig zijn:

 • 98% van de nieuwe verkochte brommers zijn voorzien van een euro norm 4-takt motor met geregelde katalysator die qua techniek gelijk is aan de huidige benzine auto, maar wel veel zuiniger is, milieutechnisch gezien is het daarom al waanzin om deze schone zuinige brommer te verbieden en deze mensen in een auto te jagen die veel meer fijn stof produceert door de grotere remmen, files veroorzaakt en veel meer co2 uitstoot, doordat een auto 20x zo’n grote motor heeft met dezelfde 4-takt techniek.
  Ook veel mensen die de normale moderne brommer dagelijks gebruiken doen dit om budgettaire redenen omdat ze geen auto kunnen bekostigen, en hierdoor is de gewone man weer de pineut.
 • De berijders van de klassieke brommer is doorgaans op de leeftijd van tussen de 45 tot 65 jaar oud ,aangezien er door de jongeren weinig interesse is voor deze klassieke brommer zal op een natuurlijke manier het aantal mensen die deze hobby/passie heeft, gestaag afnemen met het verstrijken van de jaren, waardoor gedwongen ingrijpen en daaruit voortvloeiende pijn helemaal niet nodig zijn.
 • Bovendien zijn de gereden km zeer gering omdat de oude brommer hoofdzakelijk wordt gebruikt voor recreatieve doeleinden en hierdoor niet of nauwelijks invloed heeft op het milieu en luchtkwaliteit, bovendien is de gebruiker van deze brommer zich wel degelijk bewust van natuur en milieu en gebruikt vaak alternatieve brandstoffen en smeermiddelen als Triboron en Aspen die veel schoner zijn als de normale brandstoffen die doorgaans door verbrandingsmotoren worden gebruikt.
 • Heeft het verbannen van de brommer invloed op werkgelegenheid?
 • Jazeker! Er zijn in Nederland indirect en direct vele mensen die voor hun dagelijkse brood afhankelijk zijn van de reguliere en klassieke brommer.
 • We hebben in Nederland div. groothandels met vele mensen in dienst die hun mensen moeten ontslaan als deze plannen worden uitgevoerd.
 • We hebben uiteraard naast die groothandels vele honderden winkels en bedrijven verdeeld over ons land met vele werknemers in dienst die het onderhoud en diensten aanbieden om die brommers in een goede en veilige conditie te houden ,als dit allemaal weg zou vallen door de aangekondigde plannen komen er honderden tot misschien wel tot duizenden mensen op straat te staan.

Waarom is het zo belangrijk om op een oude brommer te rijden voor deze mensen ?

 • Voor een meerderheid van die 150,000 bromfiets liefhebbers is die oude brommer een waardevol tijdverdrijf waar ze dagelijks mee bezig zijn; ze hebben zich verenigd in oldtimer clubs en rijden zo nu en dan bij mooi weer veelal in groepsverband tourritjes.
 • Het overgrote deel van deze mensen zijn totaal verslaafd (in goede zin) aan het sleutelen en actief bezig zijn met deze hobby, vaak hun gehele vrienden kring en het sociale gebeuren staat in het teken van hun hobby.
 • Vele liefhebbers hebben duizenden euro’s en honderden uren restauratie geïnvesteerd in hun waardevaste gewaande brommer en het zou dan ook een ware tragedie zijn als ze niet meer op die brommer zouden kunnen rijden, sterker nog, ik ben van mening dat velen in een soort van sociaal isolement terecht komen, omdat hun hele sociale leven om die brommer is heen gebouwd ,dit is voor de gemiddelde mens die deze hobby niet heeft waarschijnlijk moeilijk te bevatten.
 • De brommer is voor velen een voertuig waar ze in hun jeugd mee opgegroeid zijn en een groot sentimenteel gevoel bij koesteren, de meeste oude brommers zijn dan ook min. 30 jaar oud en in dat opzicht bij cultureel erfgoed horen.
 • De meesten vinden dan ook dat ze zonder enige vorm van beperking gebruik van deze brommer moeten kunnen maken.

Conclusie:

 • Voor het milieu en natuur zal deze regeling niets tot zeer weinig voordelen opleveren, dit is geen veronderstelling maar een veel bestudeerd onderwerp t.b.v. de milieuzones waar ook nog eens auto’s bij in meegenomen zijn, bij alleen brommers zal de milieubelasting nog vele malen kleiner zijn.
 • Het zal zeer veel emotioneel leed veroorzaken bij een hele grote groep Nederlanders die deze hobby heeft , en die groep is veel groter dan menigeen denkt (zie bovengenoemde tabel waardoor je het aantal in perspectief kunt zien). Als deze groep wordt genegeerd zullen electoraal de politieke partijen dit zeker gaan merken bij de volgende verkiezingen, want door de perikelen rond de brommer is de bromfiets bezitter politiek gezien zeer goed geïnformeerd.

Eind conclusie is dan ook: het gaat veel banen kosten en veroorzaakt veel woede en onbegrip en levert bijna geen winst op voor natuur en milieu.

We hopen dat betreft deze zaak de politiek de moeite zal nemen om zich te verplaatsen in de situatie van de bromfietser en niet navolging geeft aan de bureaucratische ondoordachte plannen van de E.U.

*Auteur Bennie Kolkhuis Tanke

De tweetakt bromfiets en het Milieu.

Rob
12/11/2016

Carla Dik-Faber van de Christen Unie en Liesbeth van Tongeren van Groen Links hebben op 3 november 2016 een motie ingediend, waarin een verbod op benzine brommers en scooters wordt aangekondigd.

zundapp tweetakt

Staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu Sharon Dijksma heeft in een Kamerbrief aangekondigd een Green Deal te gaan sluiten met importeurs en verkopers van brom- en snorfietsen. Dit op verzoek van Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie). Met de Green Deal wil Dijksma afdwingen dat er sneller gestopt wordt met de import en verkoop van vervuilende brom- en snorfietsen.
Daarnaast wil Dijksma in de Green Deal afspreken dat uit het bestaande brom- en snorfietsenpark zoveel mogelijk “Euro 2″ brom- en snorfietsen verdwijnen, door middel van een inruilregeling waar Scooter Recycling Nederland een bijdrage aan wil leveren.

Commentaar van Zundapp529.nl:
Nederlandse liefhebbers van oldtimer bromfietsen hebben momenteel 143.000 klassieke bromfietsen in hun bezit die ouder zijn dan 25 jaar. Deze machines worden voor het merendeel sporadisch bereden en gekoesterd als een deel van ons mobiel erfgoed.
De uitstoot van deze sporadisch bereden klassieke bromfietsen staat in geen verhouding tot de uitstoot die de ruim 8 miljoen personenwagens veroorzaken, evenals de uitstoot van het vliegverkeer, de scheepvaart en het vrachtverkeer.

De klassieke bromfietser is zuinig op zijn brommer, die correct is afgesteld, wordt met grote ervaring en met respect voor het verkeer bereden en krijgt vaak de beste en minst schadelijk mengsmering, zodat de uitstoot binnen de perken blijft. De nieuwste mengsmering bevat geen olie, maar het metaalachtige element Boron, welke volledig verbrand. Nieuwe ontwikkelingen voor de rendementsvolle tweetakt zullen snel volgen.
De klassieke bromfietseigenaar koestert een gedeelte van ons mobiele erfgoed waar vroeger hele volksstammen mobiel mee werden gemaakt en gelukkige tijden mee beleefden.

Een bromfiets stoot 2 gram NOx/stikstofoxide per gereden kilometer uit. Ik krijg die 2 gram niet op een satéprikker, zo miniem is deze hoeveelheid.

De uitstoot eenheden van kolencentrale’s zijn extreem hoger dan de dwergaantallen uitstoot van de bromfietser. Maar de klassieke bromfietser op zijn incidentele korte ritje verbieden is eenvoudiger dan een volcontinu bedrijf van energiereus Vattenfall sommeren over te gaan op milieuvriendelijker energie.

De uitstoot van de ruim 8 miljoen personenauto’s en vrachtauto’s is onmeetbaar groter dan de bromfiets uitstoot.

De 440.000 starts en landingen van Schiphol laat ik nog buiten beschouwing. De Co2 uitstoot van deze luchtbewegingen moet immens zijn.

Mijn oplossing:
Afbouw van de tweetakt bromfiets/scooter verkoop en het huidige klassieke bromfietspark, ouder dan 25 jaar, op natuurlijke wijze laten verminderen.

 

De eerste app voor Zündapp: de Zund-App

Rob
11/11/2016

Het is medio 2016, volgend jaar zou Zündapp GmbH 100 jaar hebben bestaan.
En in deze digitale wereld is tot op heden nog geen App van en over Zündapp voor mobiele devices beschikbaar.
In eigen beheer, met welwillende medewerking van de enthousiaste clubleden van Zundappclub Achterhoek en Bfc Nostalgie, heb ik een begin met de content gemaakt.
Arrow Webprojects heeft het platform samengesteld.

Daarmee is de eerste Zündapp app een feit: De Zund-App.

1200breed

De Zund-App is beschikbaar voor iPhone. Je kunt de Zund-App hier gratis downloaden bij de Appstore:

De Zund-App is nu ook beschikbaar voor Android: Voor Android kun je de Zund-App hier gratis downloaden:

 

Meer informatie op https://www.zund-app.com/

 

Bfc Nostalgie naar Zundapp100

Rob
03/11/2016

Bromfietsclub Nostalgie uit Gelderland gaat van 24 t/m 29 mei 2017 per Zündapp bromfiets naar de Zündapp100 festiviteiten in het zuid Duitse Sigmaringen.
In 2017 zou het merk Zündapp 100 jaar hebben bestaan.
Om hierbij stil te staan wordt er in 2017 in het zuid Duitse Sigmaringen, natuurlijk bij het Zündapp Museum van Brouwerij Zoller-Hof, een Internationaal Treffen georganiseerd.
bromfietsclub Nostalgie naar Sigmaringen zundapp100

Er is een blog opgezet waar alle voorbereidingen en verhalen tijdens de reis op worden geplaatst. Zo blijft U op de hoogte.
U vindt dit blog op: https://bromfietsclubnostalgie.blogspot.nl/p/nostalgie-naar-zundapp100.html

Bfc blog