Bromfiets, milieu en politiek.

Reactie op de voornemens van de politieke partijen, Groen Links/D66/ChristenUnie om bromfietsen in Nederland uit te bannen ten behoeve van de zgn. Green Deals in verband met de Europese unie/EU.

grachten_boten_rook

Maatregelen nodig tegen de stank van commerciële vaart, niet tegen de klassieke bromfiets..

Ik* zal proberen aan de hand van feiten aan te tonen dat deze plannen heel erg slecht uitpakken voor een hele grote groep bromfiets bezitters waarvan het grootste gedeelte puur recreatief op een zogenaamde klassieke/historische brommer rijden, deze brommers worden doorgaans niet voor woon/werk verkeer gebruikt, maar voor oldtimerritjes en recreatief gebruik en de gereden kilometers zijn hierdoor beperkt en zodanig dat natuur en milieu nauwelijks meetbaar belast worden; hier is reeds veel onderzoek naar gedaan i.v.m. de milieu zones in de randstad.

Hoe groot is eigenlijk de groep mensen die recreatief op een klassieke brommer rijdt in Nederland?

 • Er zijn ongeveer 150,000 gepassioneerde bezitters van een klassieke brommer.

Is 150,000 veel? Ja, dat is erg veel! Te veel om deze groep politiek gezien te negeren!
Om te illustreren hoeveel 150,000 is, ziet U hier enkele voorbeeld aantallen in perspectief vergelijk:

 1. Groenlinks heeft 23,000 leden
 2. D66 23,000 leden
 3. Pvda 52,000 leden
 4. Christen unie 28,000 leden
 5. Parkinson patiënten in NL 16,000
 6. Verstandelijke beperking 140,000

Zoals je ziet zijn er meer klassieke bromfiets bezitters dan leden van bovengenoemde politieke partijen, dit aantal kan toch niet botweg worden genegeerd en onder de voet gelopen worden door slecht gefundeerde politieke plannen van enkele politieke partijen, die appelleren aan de ambities van de E.U. Die de specifieke feiten en de maatschappelijke onrust welke dit teweeg brengt in Nederland niet onderkennen, en niet te vergeten de honderden/duizenden mensen die in deze branche hun dagelijkse brood er mee verdienen.

Een aantal redenen waarom deze maatregelen niet eens nodig zijn:

 • 98% van de nieuwe verkochte brommers zijn voorzien van een euro norm 4-takt motor met geregelde katalysator die qua techniek gelijk is aan de huidige benzine auto, maar wel veel zuiniger is, milieutechnisch gezien is het daarom al waanzin om deze schone zuinige brommer te verbieden en deze mensen in een auto te jagen die veel meer fijn stof produceert door de grotere remmen, files veroorzaakt en veel meer co2 uitstoot, doordat een auto 20x zo’n grote motor heeft met dezelfde 4-takt techniek.
  Ook veel mensen die de normale moderne brommer dagelijks gebruiken doen dit om budgettaire redenen omdat ze geen auto kunnen bekostigen, en hierdoor is de gewone man weer de pineut.
 • De berijders van de klassieke brommer is doorgaans op de leeftijd van tussen de 45 tot 65 jaar oud ,aangezien er door de jongeren weinig interesse is voor deze klassieke brommer zal op een natuurlijke manier het aantal mensen die deze hobby/passie heeft, gestaag afnemen met het verstrijken van de jaren, waardoor gedwongen ingrijpen en daaruit voortvloeiende pijn helemaal niet nodig zijn.
 • Bovendien zijn de gereden km zeer gering omdat de oude brommer hoofdzakelijk wordt gebruikt voor recreatieve doeleinden en hierdoor niet of nauwelijks invloed heeft op het milieu en luchtkwaliteit, bovendien is de gebruiker van deze brommer zich wel degelijk bewust van natuur en milieu en gebruikt vaak alternatieve brandstoffen en smeermiddelen als Triboron en Aspen die veel schoner zijn als de normale brandstoffen die doorgaans door verbrandingsmotoren worden gebruikt.
 • Heeft het verbannen van de brommer invloed op werkgelegenheid?
 • Jazeker! Er zijn in Nederland indirect en direct vele mensen die voor hun dagelijkse brood afhankelijk zijn van de reguliere en klassieke brommer.
 • We hebben in Nederland div. groothandels met vele mensen in dienst die hun mensen moeten ontslaan als deze plannen worden uitgevoerd.
 • We hebben uiteraard naast die groothandels vele honderden winkels en bedrijven verdeeld over ons land met vele werknemers in dienst die het onderhoud en diensten aanbieden om die brommers in een goede en veilige conditie te houden ,als dit allemaal weg zou vallen door de aangekondigde plannen komen er honderden tot misschien wel tot duizenden mensen op straat te staan.

Waarom is het zo belangrijk om op een oude brommer te rijden voor deze mensen ?

 • Voor een meerderheid van die 150,000 bromfiets liefhebbers is die oude brommer een waardevol tijdverdrijf waar ze dagelijks mee bezig zijn; ze hebben zich verenigd in oldtimer clubs en rijden zo nu en dan bij mooi weer veelal in groepsverband tourritjes.
 • Het overgrote deel van deze mensen zijn totaal verslaafd (in goede zin) aan het sleutelen en actief bezig zijn met deze hobby, vaak hun gehele vrienden kring en het sociale gebeuren staat in het teken van hun hobby.
 • Vele liefhebbers hebben duizenden euro’s en honderden uren restauratie geïnvesteerd in hun waardevaste gewaande brommer en het zou dan ook een ware tragedie zijn als ze niet meer op die brommer zouden kunnen rijden, sterker nog, ik ben van mening dat velen in een soort van sociaal isolement terecht komen, omdat hun hele sociale leven om die brommer is heen gebouwd ,dit is voor de gemiddelde mens die deze hobby niet heeft waarschijnlijk moeilijk te bevatten.
 • De brommer is voor velen een voertuig waar ze in hun jeugd mee opgegroeid zijn en een groot sentimenteel gevoel bij koesteren, de meeste oude brommers zijn dan ook min. 30 jaar oud en in dat opzicht bij cultureel erfgoed horen.
 • De meesten vinden dan ook dat ze zonder enige vorm van beperking gebruik van deze brommer moeten kunnen maken.

Conclusie:

 • Voor het milieu en natuur zal deze regeling niets tot zeer weinig voordelen opleveren, dit is geen veronderstelling maar een veel bestudeerd onderwerp t.b.v. de milieuzones waar ook nog eens auto’s bij in meegenomen zijn, bij alleen brommers zal de milieubelasting nog vele malen kleiner zijn.
 • Het zal zeer veel emotioneel leed veroorzaken bij een hele grote groep Nederlanders die deze hobby heeft , en die groep is veel groter dan menigeen denkt (zie bovengenoemde tabel waardoor je het aantal in perspectief kunt zien). Als deze groep wordt genegeerd zullen electoraal de politieke partijen dit zeker gaan merken bij de volgende verkiezingen, want door de perikelen rond de brommer is de bromfiets bezitter politiek gezien zeer goed geïnformeerd.

Eind conclusie is dan ook: het gaat veel banen kosten en veroorzaakt veel woede en onbegrip en levert bijna geen winst op voor natuur en milieu.

We hopen dat betreft deze zaak de politiek de moeite zal nemen om zich te verplaatsen in de situatie van de bromfietser en niet navolging geeft aan de bureaucratische ondoordachte plannen van de E.U.

*Auteur Bennie Kolkhuis Tanke