De tweetakt bromfiets en het Milieu.

Carla Dik-Faber van de Christen Unie en Liesbeth van Tongeren van Groen Links hebben op 3 november 2016 een motie ingediend, waarin een verbod op benzine brommers en scooters wordt aangekondigd.

zundapp tweetakt

Staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu Sharon Dijksma heeft in een Kamerbrief aangekondigd een Green Deal te gaan sluiten met importeurs en verkopers van brom- en snorfietsen. Dit op verzoek van Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie). Met de Green Deal wil Dijksma afdwingen dat er sneller gestopt wordt met de import en verkoop van vervuilende brom- en snorfietsen.
Daarnaast wil Dijksma in de Green Deal afspreken dat uit het bestaande brom- en snorfietsenpark zoveel mogelijk “Euro 2″ brom- en snorfietsen verdwijnen, door middel van een inruilregeling waar Scooter Recycling Nederland een bijdrage aan wil leveren.

Commentaar van Zundapp529.nl:
Nederlandse liefhebbers van oldtimer bromfietsen hebben momenteel 143.000 klassieke bromfietsen in hun bezit die ouder zijn dan 25 jaar. Deze machines worden voor het merendeel sporadisch bereden en gekoesterd als een deel van ons mobiel erfgoed.
De uitstoot van deze sporadisch bereden klassieke bromfietsen staat in geen verhouding tot de uitstoot die de ruim 8 miljoen personenwagens veroorzaken, evenals de uitstoot van het vliegverkeer, de scheepvaart en het vrachtverkeer.

De klassieke bromfietser is zuinig op zijn brommer, die correct is afgesteld, wordt met grote ervaring en met respect voor het verkeer bereden en krijgt vaak de beste en minst schadelijk mengsmering, zodat de uitstoot binnen de perken blijft. De nieuwste mengsmering bevat geen olie, maar het metaalachtige element Boron, welke volledig verbrand. Nieuwe ontwikkelingen voor de rendementsvolle tweetakt zullen snel volgen.
De klassieke bromfietseigenaar koestert een gedeelte van ons mobiele erfgoed waar vroeger hele volksstammen mobiel mee werden gemaakt en gelukkige tijden mee beleefden.

Een bromfiets stoot 2 gram NOx/stikstofoxide per gereden kilometer uit. Ik krijg die 2 gram niet op een satéprikker, zo miniem is deze hoeveelheid.

De uitstoot eenheden van kolencentrale’s zijn extreem hoger dan de dwergaantallen uitstoot van de bromfietser. Maar de klassieke bromfietser op zijn incidentele korte ritje verbieden is eenvoudiger dan een volcontinu bedrijf van energiereus Vattenfall sommeren over te gaan op milieuvriendelijker energie.

De uitstoot van de ruim 8 miljoen personenauto’s en vrachtauto’s is onmeetbaar groter dan de bromfiets uitstoot.

De 440.000 starts en landingen van Schiphol laat ik nog buiten beschouwing. De Co2 uitstoot van deze luchtbewegingen moet immens zijn.

Mijn oplossing:
Afbouw van de tweetakt bromfiets/scooter verkoop en het huidige klassieke bromfietspark, ouder dan 25 jaar, op natuurlijke wijze laten verminderen.