Klimaatakkoord in Parijs

Vanavond, zaterdag 12 december 2015, is in Parijs een klimaatakkoord gesloten. In het kort de betekenis voor de motor (onze Zündapp motor bijvoorbeeld) die op fossiele brandstof loopt:

zundapp-iconDe klimaat overeenkomst is gebaseerd op vrijwillige klimaatplannen van ieder individueel deelnemend land.

zundapp-iconIn het akkoord staan dan ook geen bindende afspraken over het terugdringen van broeikasgassen, maar wel dat alle landen elke vijf jaar samenkomen om te controleren of hun klimaatplannen moeten worden aangescherpt om de temperatuurdoelstellingen te halen.

zundapp-icon
Vaag is de tekst over wat dit impliceert, namelijk een snelle afbouw van het gebruik fossiele brandstoffen en een overgang naar 100 procent duurzame energie voor 2050.

zundapp-iconEen probleem van het klimaatakkoord is dat het gebaseerd is op de vrijwillige klimaatplannen die landen hebben ingediend. Die leiden nu opgeteld tot een temperatuurstijging van zeker 2,7 graden C. Deze klimaatplannen elke vijf jaar zullen worden geëvalueerd om de 2 graden C doelstelling toch te halen.

zundapp-iconWat nu niet wordt afgesproken kan dan later alsnog gebeuren. Het is bovendien, zeiden vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in Parijs vandaag, een duidelijk signaal aan bedrijven en beleggers dat het tijdperk van fossiele brandstoffen afloopt en de toekomst is aan hernieuwbare energie.

Het tijdperk van de fossiele brandstof loopt ten einde; onze Zündapps worden uiteindelijk stilgezet door deze regels, niet omdat ze defect gaan.

Zundapp schroot