Het CBS en de bromfiets in Nederland.

CBS Persbericht, woensdag 22 juli 2015

CBS: Nederlandse jongere is uitgebromd

Het aantal bromfietsen onder jongeren neemt de laatste jaren af. Begin 2015 hadden jongeren onder de 20 jaar samen bijna 40 duizend bromfietsen. Dat is 63 procent minder dan in 2010. Omdat bij 50-plussers het aantal bromfietsen wel is toegenomen, steeg het totale aantal bromfietsen in Nederland naar 1,1 miljoen, meldt CBS.
Minder jongeren met bromfiets door nieuwe rijbewijsregels
In 2010 had de Nederlandse jeugd nog ruim 100 duizend bromfietsen in bezit. Daaronder vallen brommers, snorfietsen en scooters. Door de invoering van het praktijkexamen voor bromfietsen in 2010 werd het minder eenvoudig om een bromfietsrijbewijs te halen. Voor 2010 was een theorie-examen voldoende. Daarnaast is het mogelijk om op jongere leeftijd een autorijbewijs te halen waardoor jongeren mogelijk afzien van de bromfiets. In november 2011 ging de pilot ‘2toDrive’ van start, waarbij jongeren kunnen beginnen met autorijles wanneer ze 16,5 jaar zijn. Na het behalen van het rijbewijs mogen de jongeren vanaf 17 jaar tot hun 18e onder begeleiding rijden.
Bromfietsbezit-onder-jongeren-2008-2015-15-07-07

Bromfietsbezit 50-plussers nog altijd in de lift.

In tegenstelling tot de jongeren bezitten 50-plussers juist vaker een bromfiets dan de 50-plussers vijf jaar geleden. Het bromfietsbezit onder deze groep is sinds 2010 met 32 procent gestegen naar 465 duizend bromfietsen op 1 januari 2015. Deze stijging is slechts gedeeltelijk toe te schrijven aan de bevolkingsgroei. Ruim 40 procent van de 1,1 miljoen bromfietsen is eigendom van een persoon van 50 jaar of ouder.
Aantal-bromfietsen-per-leeftijdscategorie-2010-2015-15-07-14