Alkylaatbenzine

Alkylaatbenzine

Onze tweetakt machines liggen de laatste tijd negatief onder het vergrootglas van maatschappij en media. Bijna altijd komt de blauwe walm en de milieu verontreinigende uitstoot aan de orde.
We kunnen dit in 2018 beter regelen en ook veel schoner.
Dé oplossing voor een drastisch lagere uitstoot door tweetakt motoren van benzeen, tolueen en andere vervuilende en kankerverwekkende stoffen is al circa 30 jaar beschikbaar. Lees verder op https://www.zundapp529.nl/zundapp-en-ons-milieu-met-alkylaat/

Fehac en de tweetakt.

zundapp529.nl/

De maatschappelijke discussie over de tweetakt in Nederland is een bijna gelopen strijd die wij als tweetakt oldtimer liefhebber maar niet kunnen winnen. Ondanks onze tot in perfectie afgestelde Zündapps, Kreidlers, Sparta’s en andere merken bromfietsen die minder roken en minder uitstoot veroorzaken dan de gemiddelde tweetakt scooter, wordt het rijden met een tweetakt machine door overheids instanties steeds moeilijker gemaakt.
Er wordt door de media voorbij gegaan aan het feit dat de bromfiets oldtimer slechts enkele keren per jaar wordt gebruikt voor liefhebbers ritten met gelijkgestemde Zündapp, Kreidlers en andere tweetakt oldtimer liefhebbers. Het aantal gereden kilometers blijft daarbij beperkt en dus ook de hoogte van de uitstoot. Anders dan de opkomende economieën die miljoenen tonnen aan uitstoot hebben. Elke dag weer.

Organisaties als de Fehac hebben in de discussie over de tweetakt enkele overwinningen behaald, zoals o.a. de ontheffing voor oldtimers om toch in de milieuzone’s te mogen rijden, al dan niet na betaling van een belachelijk hoog legesbedrag. De lobby werking van de Fehac bij de Haagse bewindvoerders is onmiskenbaar nuttig voor ons oldtimer liefhebber.
Als wij niets doen en geen protest aantekenen, verdwijnt de tweetakt van het toneel.

De Fehac wordt door verschillende overheidsinstanties serieus genomen en is ook bij diverse media een eerste aanspreekpunt. Voor een lidmaatschap van € 2,50 per bromfietslid per jaar vormt de Fehac een bromfiets belangen behartiger van formaat.


 

Op de komende ALV van 28 januari 2018 van de Zündapp Veteranen Club komt een lidmaatschap van de Fehac aan de orde. Er zal dan door de aanwezige leden worden gediscussieerd over de voor- en nadelen van een eventueel lidmaatschap van de Zündapp Veteranen Club bij de Fehac.

Het jaarlijkse lidmaatschap van de ZVC van € 22,50 zou dan worden verhoogd met het Fehac lidmaatschap van € 2,50 per lid. Voor een totaalbedrag van € 25,00 per jaar krijgt de Zündapp liefhebber, naast zijn Zundapp Veteranen Club lidmaatschap, een veel grotere stem binnen de tweetakt discussie in Nederland tussen de Fehac en de Wetgever.
Ook andere betrokken organisaties zoals de milieu lobby, overheid, collega oldtimerclubs en de vakbladen zoals “Bromfiets” beseffen dat de Zundapp Veteranen Club zich actief opstelt voor behoud van de tweetakt oldtimer hobby.

Een federatie van alle historische voertuigclubs in Nederland is hard nodig, met daarin specifiek voor ons de stem van de Zündapp Veteranen Club en zijn leden.

Ik ben web beheerder en secretaris van de Zündapp Veteranen Club, vandaar mijn bovenstaand pleidooi over het Fehac lidmaatschap.

De klassieke bromfiets en het milieu (2)

Scheepvaart: de smerigste handel ter wereld.

Ik heb gezocht naar cijfers en feiten rond de klassieke tweetakt bromfiets vervuiling. Vorige week meerde het enorme cruiseschip Harmony of the Seas af in het centrum van Rotterdam en vervolgens werden meerdere artikelen gepubliceerd over de vervuiling in diverse media. Een overzicht:

harmony_uitstoot

Nog steeds wordt zware dieselolie (Schweröl) gebruikt als brandstof voor cruiseschepen. Vóór injectie in de scheepsmotor verbrandingskamer wordt de Schweröl verhit tot 130° á 140° om de juiste viscositeit voor de verbranding te verkrijgen.

De wereldvloot van 90.000 schepen verbrandt ongeveer 370 miljoen ton brandstof per jaar, wat overeenkomt met een uitstoot van 20 miljoen ton zwaveloxide. Alleen al de 15 grootste schepen in de wereld verbranden elk jaar net zo veel verontreinigende stoffen als 750 miljoen auto’s, volgens de NABU (Nature and Biodiversity Conservation Union Duitsland).

De diep in de longen doordringende roetdeeltjes zijn kankerverwekkend en kunnen leiden tot hartaanvallen. Een studie van James Corbett, professor Oceanografie aan de Universiteit van Delaware (VS), noemt ook aantallen: er zijn 60.000 voortijdige sterfgevallen die volgens de wetenschappers te herleiden zijn op de emissie door schepen.
Deze aantallen zijn stijgende.

Een studie van de Duitse Helmholtz organisatie laat zien dat een enkel modern cruiseschip dagelijks ongeveer 450 kg roet, stikstofoxiden 5250 kg en 7500 kg zwaveldioxide uitstoot. “De luchtvervuiling afkomstig van de onderzochte 20 cruiseschepen komt overeen met circa 120 miljoen auto’s.

De Harmony of the Seas, eigendom van Royal Caribbean, heeft twee 16-cilinder Wärtsilä motoren van vier verdiepingen hoog, die, op volle kracht, ieder circa 5.200 liter brandstof per uur verbranden of ongeveer 66.000 liter per dag van de meest vervuilende diesel in de wereld.

Marine specialisten in Duitsland melden dat een groot schip met een verbruik van 150 ton brandstof meer zwavel uitstoot dan enkele miljoenen auto’s, meer NO2 gas verbrandt per dag dan al het verkeer van een middelgrote stad en meer roetdeeltjes uitstoot dan duizenden Londense bussen.

Bill Hemmings, marine expert van de te Brussel gevestigde groep Transport en Milieu zei: “Deze schepen verbranden net zoveel brandstof als hele steden. Ze gebruiken veel meer vermogen dan containerschepen en zelfs wanneer ze zwavelarme brandstof gebruiken is het 100 keer erger dan de vrachtwagen dieselmotor. ”

“Luchtverontreiniging door de internationale scheepvaart is goed voor ongeveer 50.000 voortijdige sterfgevallen per jaar, alleen al in Europa, tel daar bij op de jaarlijkse kosten voor de samenleving van meer dan € 58 miljard”, zegt de groep op haar website.

Het cruise toerisme is de snelst groeiende markt..

Ter vergelijk de TNO meetresultaten uit 2013 van een tweetakt bromfiets. Uiterst moeizaam te lezen, maar het TNO heeft het over grammen en niet in miljoenen tonnen zoals bij de scheepvaart hierboven. Reden te meer om de klassieke bromfiets uit te sluiten van toekomstige rijverboden. Het toerseizoen van de klassieke bromfiets loopt trouwens van medio mei t/m eind oktober. Tijd voor een ontheffing voor de klassieke bromfiets.

tno_2013