Invoering Milieuzone voor brom- en snorfietsen Amsterdam

Amsterdam krijgt een milieuzone voor scooters en bromfietsen. Vanaf 2018 mogen scooters van voor 2011 de binnenstad niet meer in.
Dat maakt wethouder Abdeluheb Choho van Duurzaamheid dinsdag bekend in het televisieprogramma EenVandaag.
Peter Paul Ekker, woordvoerder van de gemeente laat weten dat de maatregel genomen wordt, omdat de lucht in Amsterdam schoner moet worden.

Op de website van de gemeente Amsterdam staat een inspraak formulier die ik met de volgende tekst heb ingevuld.

 

De voorgenomen beslissing voor de “Invoering Milieuzone voor brom- en snorfietsen” in Amsterdam per 1 januari 2018 is een onredelijk voorstel.
Met name de klassieke bromfietser, die soms door de weeks, maar meestal in het weekend zijn korte ritjes rijdt, wordt hierdoor onevenredig zwaar geraakt.
De klassieke bromfietser is zuinig op zijn brommer, die correct is afgesteld, wordt met grote ervaring en met respect voor het verkeer bereden en krijgt vaak de beste en minst schadelijk mengsmering, zodat de uitstoot binnen de perken blijft. De nieuwste mengsmering bevat geen olie, maar het metaalachtige element Boron, welke volledig verbrand. Nieuwe ontwikkelingen voor de rendementsvolle tweetakt zullen snel volgen.
De klassieke bromfietseigenaar koestert een gedeelte van ons mobiele erfgoed waar vroeger hele volksstammen mobiel mee werden gemaakt en gelukkige tijden mee beleefden.

Enige begrip voor dit voorgenomen besluit “Invoering Milieuzone voor brom- en snorfietsen” kan ik wel opbrengen.

De 57.000 bromfietsen/scooters, hoewel zij nooit allemaal tegelijk op de weg zijn, drukken zwaar op het hoofdstedelijke wegennet en veroorzaken helaas ongemak, die de oorzaak zijn van dit voorgenomen besluit. Dit is statistisch bewezen en staat met regelmaat in de media.
Echter, de klassieke bromfietsen met hun veelal geroutineerde berijders veroorzaken geen ongemak, maar worden wel het kind van de rekening.

De bromfietser in het algemeen moet door dit voorgenomen besluit een onevenredig grote duit in het zakje doen. Een voorbeeld van deze onredelijk voorgenomen beslissing is de stroom die het gemeentehuis van Amsterdam krijgt van de Kolencentrale Hemweg-8, die binnen de gemeentegrens staat. Deze centrale is geen eigendom van Amsterdam, maar stoot 4,5 megaton Co2 per jaar uit en verbrandt 1,6 miljoen ton kolen per jaar. Door overwegend noord-westelijke wind vanuit zee komt deze uitstoot geheel boven Amsterdam terecht. Ondanks de moderne filter installatie.
Een bromfiets stoot 2 gram NOx/stikstofoxide per gereden kilometer uit. Ik krijg die 2 gram niet op een satéprikker, zo miniem is deze hoeveelheid.
De eenheden van de Amsterdamse kolencentrale staan in geen verhouding tot de dwergaantallen uitstoot van de bromfietser. Maar de klassieke bromfietser op zijn incidentele korte ritje verbieden is eenvoudiger dan een volcontinu bedrijf van energiereus Vattenfall sommeren over te gaan op milieuvriendelijker energie.

De 440.000 starts en landingen van Schiphol, waar de gemeente Amsterdam voor 20% eigenaar van is en dus invloed kan uitoefenen op schoner luchtverkeer, laat ik nog buiten beschouwing. De Co2 uitstoot van deze luchtbewegingen moet immens zijn.

Ik ben van mening dat de gemeente Amsterdam met deze voorgenomen beslissing de klassieke bromfietseigenaren zwaar benadeelt en verzoekt de gemeente Amsterdam af te zien van deze voorgenomen beslissing óf een uitzondering te willen gaan maken voor klassieke bromfietsen van vóór 1990.”

Bronnen: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2013/07/11/tno-rapport-uitlaatgasemissies-brom-en-snorfietsen

http://www.nuon.com/activiteiten/productie/kolen/kolencentrale/